OBAVIJEST O PISMENIM ISPITIMA IZ KOLEGIJA FIZIOLOGIJA BILJA 1, EKOLOGIJA BILJA I MOLEKULARNA EKOFIZIOLOGIJA BILJAKA

199

Pismeni ispit iz kolegija Fiziologija bilja 1, Ekologija bilja i Molekularna ekofiziologija biljaka održati će se u ponedjeljak 11. 07. 2022. u predavaonici 201 s početkom u 10:00 h. Usmeni dio ispita održati će se u utorak 12. 07. 2022. u laboratoriju 306 s početkom u 8:30h.