Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Sanje Kerezović

226

Obrana diplomskog ispita studentice Sanje Kerezović održati će se dana 27. rujna 2023. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:30 h u predavaonici 319/III kat.

Naslov teme diplomskog rada: „UČINAK FITOHORMONA, NEDOSTATKA DUŠIKA I POVIŠENOG SALINITETA NA PRODUKTIVNOST SLATKOVODNE ALGE PARACHLORELLA KESSLERI“.