Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Luke Šukera

236

Obrana diplomskog ispita studenta Luke Šukera održati će se dana 27. rujna 2023. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:10 h u predavaonici 201/II kat.

Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj sunčanih sati i kišnih dana na pojavu estrusa u krava i junica u centralnoj Podravini 2019. godine“.