Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Gabrijela Mirkovića

112

Obrana diplomskog ispita studenta Gabrijela Mirkovića održati će se dana 21. srpnja 2023. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:30 h u predavaonici 319/III kat.

Naslov teme diplomskog rada: „ULOGA ASKORBAT-GLUTATIONSKOG CIKLUSA U TOLERANTNOSTI OZIME PŠENICE NA SUŠU“.