Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Fabijana Iljkića

184

Obrana diplomskog ispita studenta Fabijana Iljkića održati će se dana 21. srpnja 2023. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 319/III kat.

Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj sumpora na fitotoksičnost imidakloprida kod rajčice (Solanum lycopersicum)“.