Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Petra Glavaša

171

Obrana diplomskog ispita studenta Petra Glavaša održati će se dana 19. srpnja 2023. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 201/II katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Analiza ishrane i antropogenih čestica u gvalicama bijele rode (Ciconia ciconia L.) na području Hrvatske“.