NASTUPNO PREDAVANJE DR.SC. ŽELJKE LONČARIĆ – (9.10.2019.)

218

Dr.sc. Željka Lončarić, poslijedoktorantica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, pristupnica natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesta docenta iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju održala je 9. listopada 2019. godine u 12 sati nastupno predavanje pod naslovom „SVJETLOST-TEMELJ OPTIKE“.

Nastupno predavanje održala je u okviru redovite nastave iz predmeta „Fizikalni temelji instrumentalnih metoda u biologiji“ pred nastavnicima Odjela za biologiju i studentima 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija, te članovima Stručnog povjerenstva imenovanog Odlukom Vijeća Odjela za biologiju.