NASTUPNO PREDAVANJE DR. SC. MATEE NIKOLAC PERKOVIĆ

154

Na temelju točke I. stavka I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i sukladno čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva,  pročelnica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

dr.sc. Matee Nikolac Perković, znanstvene suradnice Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, pristupnice natječaja za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

pod naslovom

BIOLOŠKA PODLOGA DEPRESIJE

Nastupno predavanje održat će se

u utorak, 5.7.2022. godine u 13.00 sati

na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu

Bijenička cesta 54, Zagreb, dvorana III. krila

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta „Molekularna biologija psihičkih poremećaja“ pred nastavnicima i studentima poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Molekularne bioznanosti, te članovima Stručnog povjerenstva imenovanog Odlukom Vijeća Odjela za biologiju od 28. travnja 2022. godine u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Koraljka Gall Trošelj, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i izvanredna profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. prof. dr. sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  3. prof. dr. sc. Zorana Grubić, znanstvena savjetnica Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. izv. prof. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Detalje pogledajte ovdje. (PDF)