NASTUPNO PREDAVANJE DR.SC. DRAGOMIRE MAJHEN

143

Na temelju točke I. stavka I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i sukladno čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva,  pročelnica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

dr.sc. Dragomire Majhen, više znanstvene suradnice Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, pristupnice natječaja za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

pod naslovom

KLONIRANJE U PLAZMIDNI VEKTOR

Nastupno predavanje održat će se

u ponedjeljak, 4.7.2022. godine u 13.00 sati

na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu

Bijenička cesta 54, Zagreb, dvorana Ivana Supeka

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta „Osnovne metode u molekularnoj biologiji i medicini“ pred nastavnicima i studentima poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Molekularne bioznanosti, te članovima Stručnog povjerenstva imenovanog Odlukom Vijeća Odjela za biologiju od 28. travnja 2022. godine u sastavu:

  1. dr. sc. Vera Cesar-Lepeduš, redovita profesorica u trajnom zvanju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;
  2. dr. sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redoviti profesor u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  3. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redovita profesorica u naslovnom zvanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član;
  4. prof. dr. sc. Ivica Rubelj, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, zamjena člana.

Detalje pogledajte ovdje. (PDF)