Nastupno predavanje dr.sc. Barbare Vlaičević

142

Na temelju članka 112. stavka l. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22.) i točke I. stavka l. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstvenostručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), a sukladno čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstvenonastavna
zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva, pročelnica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jmja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

OGLAŠAVA
nastupno predavanje
dr. sc. Barbare Vlaičević, poslijedoktorandice Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku pristupnice natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno
zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na
Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

pod naslovom

“ARHTROPODA-CHELICERIFORMES”

Nastupno predavanje održat će se
u ponedjeljak, 5.12.2022. godine u 15.00 sati
u predavaonici 201/2. kat Odjela za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz kolegija “Beskralježnjaci” pred nastavnicima i studentima prijediplomskog sveučilišnog studija Biologija, te članovima Stručnog povjerenstva imenovanog Odlukom Vijeća Odjela za biologiju od 28. studenog 2022. godine u sastavu:

1. doc. dr. sc. Anita Galir Balkić, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednica;

2. doc. dr. sc. Filip Stević, docent Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek, član;

3. doc. dr. sc. Alma Mikuška, docentica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek, član;

4. izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić, izvanredna profesorica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek, zamjena člana.

Poziv u cijelosti pogledajte ovdje. (PDF)