NASTUPNO PREDAVANJE DR.SC. ANITE GALIR BALKIĆ – (15.10.2019.)

188

Dr. sc. Anita Galir Balkić, poslijedoktorandica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, pristupnica natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju održala je 15.listopada .2019. godine   u 10,00  nastupno predavanje pod naslovom “ALVEOLATNI PROTOZOA- CILIOPHORA”.

Nastupno predavanje održala je u okviru redovite nastave iz predmeta “Beskralježnjaci” pred nastavnicima Odjela za biologiju i studentima 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija
Biologija, te članovima Stručnog povjerenstva imenovanog Odlukom Vijeća Odjela za biologiju.