MJERE ZAŠTITE VEZANE UZ KORONAVIRUS (COVID-19) – PREPORUKA POSTUPANJA

224

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa.

Trenutno, od 24. veljače 2020. na snazi su preventivne mjere koje uključuju zdravstveni nadzor za osobe koje su boravile u kontinentalnoj Kini (tj. isključuje se Makau, Hong Kong i Taiwan), Južnoj Koreji i dviju pokrajina u Italiji – Lombardija i Veneto.

Za osobe koje su unazad 14 dana boravile u kontinentalnoj Kini (tj. isključuje se Makau, Hong Kong i Taiwan) te oni koji su nakon 23. veljače doputovali u Hrvatsku iz Južne Koreje i pokrajina Lombardiji i Veneto u Italiji provodi se u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja:

  • AKTIVNI ZDRAVSTVENI NADZOR (JAVLJANJE ZDRAVSTVENOG STANJA TERITORIJALNO NADLEŽNOM EPIDEMIOLOGU PREMA ADRESI STANOVANJA/BORAVKA)
  • U SAMOIZOLACIJI NA TEMELJU RJEŠENJA GRANIČNOG SANITARNOG INSPEKTORA O PODVRGAVANJU ZDRAVSTVENOM NADZORU RADI PRAĆENJA POJAVE SIMPTOMA RESPIRATORNE BOLESTI.

– Definicija zahvaćenog područja: KINA, JUŽNA KOREJA, LOMBARDIJA I VENETO U ITALIJI.

1. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravim studentima koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji u anamnezi ne navode bliski kontakt s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u Studentskom domu (organiziranom smještaju) pri čemu ovi studenti mogu živjeti s drugim osobama (mogu primjerice dijeliti studentsku sobu s drugim studentima).

2. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravim studentima (bez znakova bolesti) koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji su bili u bliskim kontaktima s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u Studentskom domu (organiziranom smještaju) ali pri tome trebaju živjeti sami. Dakle, u Studenskom domu je neophodno, kada god je moguće, organizirati da takav student boravi sam u sobi te da ne dijeli sobu s drugim studentom. Ako ne žive sami ili nikako nije moguće organizirati da sam boravi u Studenskoj sobi, neophodan je boravak u ORGANIZIRANOJ KARANTENI u zdravstvenoj ustanovi- bolnici.

3. Studente koje dolazi iz zahvaćenih područja a imaju neki od respiratornih simptoma (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah) neophodno je tretirati kao zaražene osobe dok se zaraza ne isključi mikrobiološkom obradom, što znači da je neophodna hospitalizacija.

No situacija se brzo može mijenjati s obzirom na epidemiološku situaciju, te se ove preporuke mogu promijeniti, stoga molim pratite web stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci vezano uz coronavirus, kao i mjere prevencije:

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

Opće mjere zaštite:

Uz navedeno, neophodno je u organiziranom smještaju studenta, na kampusima, studentskim domovima kao i u prostorima gdje se odvija nastava, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana prehrana, osigurati:

  • MOGUĆNOST PRANJA RUKU SA SAPUNOM I TEKUĆOM VODOM TE SUŠENJE RUKU JEDNOKRATNIM RUČNICIMA ILI SUŠILICAMA SA CIRKULIRAJUĆIM ZRAKOM ILI KORIŠTENJE DEZINFICIJENSA NA BAZI ALKOHOLA,
  • IZOSTANAK S NASTAVE NASTAVNOM OSOBLJU I STUDENTIMA KOJI IMAJU SIMPTOME INFEKCIJE DIŠNIH PUTOVA, IMAJU POVIŠENU TEMPERATURU I KAŠLJU.

Studente kao i ostale građane neophodno je podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite:

  • REDOVITO PERITE RUKE SAPUNOM I VODOM ILI KORISTITE DEZINFICIJENS NA BAZI ALKOHOLA
  • KADA KAŠLJETE I KIŠETE PREKRIJTE USTA I NOS PAPIRNATOM MARAMICOM I POSLIJE JU ODBACITE U KOŠ ZA OTPAD TE OPERITE RUKE
  • IZBJEGAVAJTE BLISKI KONTAKT S OSOBAMA KOJI IMAJU SIMPTOME INFEKCIJE DIŠNIH PUTOVA, IMAJU POVIŠENU TEMPERATURU I KAŠLJU


Hrvatski zavod za javno zdravstvo
U Zagrebu, 26. veljače 2020.