MEĐUNRODNI DAN RIJEKE DRAVE

138

Članovi „Udruge studenata biologije – ZOA“ sudjelovali su u obilježavanju Međunarodnog dana rijeke Drave pod organizacijom Javne ustanove agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Manifestacija se odvijala na vodenici na Dravi u Osijeku i u Aljmaškom ritu u riječnoj školi gdje su održane razne aktivnosti za građane. Naši članovi održali su edukacije u prirodi za djecu iz područne škole u Aljmašu.