KREATIVNA STRANA MOZGA – RADIONICA 7/10

149

Evolucija mozga i optičke iluzije bile su teme sedme radionice projekta “Kreativna strana mozga”. Sudionici su kroz brojne primjere i sami iskusili kako je mozak “sklon laganju” mijenjajući vizualnu informaciju na način da odgovara ranije usvojenim konceptima i vjerovanjima. Kroz crtanje portreta iz profila otkrili su kakve poteškoće u procesu crtanja stvara filtriranje informacija te kako im se oduprijeti.

Voditelji radionice: Laura Lončar i Helena Martinaga