KREATIVNA STRANA MOZGA – RADIONICA 3/10

207

Fraktali u prirodi, binokularni vidi i razvoj umjetničkog izražavanja kroz djetinjstvo teme su treće radionice održane 21. listopada 2021. u okviru projekta “Kreativna strana mozga”. Studentica Laura Lončar sudionicima je kroz primjere crteža iz vlastitog djetinjstva istaknula snažnu poveznicu između razvoja umjetnosti i mozga.

Voditelji radionice: Laura Lončar i Helena Martinaga

Fotografije: Luka Šuker