„KOPAČKI RIT JUČER, DANAS, SUTRA 2021.“

158

Jubilarni 10. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Kopački rit jučer, danas, sutra 2021.“ ove godine odvijao se “uživo” na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Simpozijem su se obilježile dvije značajne obljetnice: 50. obljetnica Ramsarske konvencije i 50. obljetnica Programa „Čovjek i biosfera“ Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO).
Na ovaj tradicionalni Simpozij koji okuplja velik broj članova znanstvene zajednice i suradnika JUPP Kopački rit prijavljeno je 76 priopćenja, 29 usmenih i 47 posterskih. Kao i prethodnih, i ove su godine sudjelovali zaposlenici, studenti i alumni Odjela za biologiju.
Program Simpozija dostupan je na linku: