EUROPSKI OBLAK OTVORENE ZNANOSTI

134

Europska komisija je 2016. godine pokrenula za Europski oblak otvorene znanosti (European Open Science Cloud – EOSC) kako bi pružila virtualno međunarodno multidisciplinarno okruženje s otvorenim uslugama za pohranu, upravljanje, analizu i ponovnu upotrebu istraživačkih podataka. Unutar EOSC nastao je Blue-Cloud, oblak sa sadržajima vezanim za održivost mora i oceana. Kako bi se poboljšala razina i kakvoća ovog servisa upravljačko tijelo ovog oblaka organiziralo je tzv. hackathon, trodnevnu „trku” tijekom koje se međunarodne ekipe znanstvenika i programera takmiče u donošenju novih ideja i rješenja koja trebaju značajno podići kvalitetu servisa koje oblak nudi. Na hackathonu su sudjelovale 23 ekipe iz 39 zemalja cijelog svijeta. Ekipa deset znanstvenika Instituta Ruđer Bošković i Odjela za biologiju, okupljenih inače u projektu AqADAPT, donijela je prototip rješenja pod imenom „PerfeCt” (Performance of Aquaculture under Climate change) koje je osvojilo 2. mjesto i nagradu od 20.000 EUR.

Ovo rješenje omogućava korisnicima podataka oblaka, za svaku odabranu geografsku točku automatski izračunati predikciju tri parametra bitna, kako za odabir lokacije na kojima će se postavljati nove akvakulture, tako i za predviđanje potreba na postojećim akvakulturama u narednom višegodišnjem razdoblju, a u skladu sa mogućim scenarijima promjena klime. „PerfeCt” je modularan te mu je moguće relativno jednostavno dodavati nove tražene izlazne veličine te poboljšavati algoritme na kojima počiva. Pored trajanja uzgoja do konzumne veličine, ovo rješenje omogućava i predviđanje tzv. konverzijskog čimbenika hrane kao i broj dana u godini s rizikom od bolesti vibrioze, za svaku točku na svim morima i oceanima svijeta tijekom bilo kojeg vremenskog perioda.

Ekipa AqADAPT sastavljena je od znanstvenika biologa, oceanologa, mikrobiologa i fizičara koji se inače bave ekologijom akvakultura, matematičkim i statističkim modeliranjem te izradama predikcijskih simulacija u biologiji i oceanologiji: Ines Haberle, Tamara Djerdj, Marija Purgar, Domagoj K. Hackenberger, Nina Marn, Bruno Ćaleta, Jadranka Pećar-Ilić, Damir Kapetanović, Tin Klanjšček i Branimir K. Hackenberger.