DAN MLADIH ISTRAŽIVAČA (14. LIPNJA 2018.)

148

Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Medicinski fakultet u Osijeku, Odjel za kemiju i Odjel za biologiju ove su godine prvi puta organizirali znanstveni skup „Dan mladih istraživača“ s ciljem okupljanja mladih znanstvenika i istraživača Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji pripadaju srodnim područjima znanosti. Na skupu su područje svojih istraživanja koja se provode na Odjelu za biologiju predstavili dr. sc. Anita Galir Balkić, dr. sc. Željka Lončarić, dr. sc. Martina Varga, dr. sc. Barbara Vlaičević i Ana Vuković.