BIOLOŠKO PSIHOLOŠKA KONFERENCIJA 2021

179

Studenti Odjela za biologiju sudjelovali su na prvoj Biološko – psihološkoj konferenciji koja je održana u Sloveniji u Kopru, od 9. do 10.10. 2021. Konferenciju su organizirali  studenti Univerza na Primorskom iz Kopra (Univestisy od Primorska, Faculty of mathematics, Natural Sciencec and Information Technologies). Rezultate svojih diplomskih radova u vidu posterskih priopćenja su predstavili Bruno Bekić (mentorica doc.dr.sc. Olga Jovanović Glavaš), Antonija Piškor (mentorica doc.dr.sc. Selma Mlinarić), Bernard Jarić (mentorice doc.dr.sc. Lidija Begović i doc.dr.sc. Alma Mikuška) dok je Petar Glavaš predstavio preliminarna istraživanja diplomskog rada (mentorica doc.dr.sc. Alma Mikuška). Rezultate istraživanja koja su obavljali u okviru stručne prakse predstavile su Stella Glavić i Mirta Ilić (mentorica doc.dr.sc.Alma Mikuška) putem usmenog priopćenja. Posterske prezentacije dostupne su na linku: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/en/program/posterji?fbclid=IwAR2dSAyoqLd92-Rz68G3O1FUlo-HEa26eMZeeWfhP9DHIq2lN7VCI4w2rcc, a više o konferenciji možete pogledati na linku: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/en/konferenca