Anketa EUROGRADUATE

179

Anketiranje se provodi na način da osobe koje su stekle diplomu u akademskim godinama 2016./2017. i 2020./2021. dobiju poveznicu za ulazak u anketu na svoju e-mail adresu. Kako se radi o gotovo 65.000 diplomiranih pozivi će na stizati postupno u narednom razdoblju.

Ipak, ako bilo tko među osobama s diplomom iz ciljane skupine želi odmah svoju pristupnicu u istraživanje istu može zatražiti na e-mail: eurograduate@mzo.hr .