Uspješno je realiziran projekt sufinanciran sredstvima Zaklade Adris

111

Na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom 2023. godine uspješno je realiziran projekt „Karakterizacija uzročnika holandske bolesti brijesta u Hrvatskoj – raznolikost i sposobnost prilagodbe na promjene okolišnih čimbenika“ uz financijsku potporu Zaklade Adris koja je ostvarena na natječaju za dodjelu sredstava Zaklade Adris za 2022. godinu. U okviru projekta istraživan je odgovor gljive Ophiostoma novo-ulmi, uzročnika holandske bolesti brijesta, na temperaturu kako bi se dobio uvid u sposobnost prilagodbe ovog patogena na sve izraženije klimatske promjene. Također, dokazano je postojanje potencijala za spolno razmnožavanje te time i za povećanje raznolikosti patogena u istraženim populacijama u Hrvatskoj.

Hvala Zakladi Adris što je prepoznala značaj ovog istraživanja te pružila financijsku podršku provedbi projekta.