Terenska nastava u Puli i Rovinju (15.05.-19.05.2023.)

69

Nastavnici i studenti 2. godine prijediplomskog sveučilišnog studija Biologija Odjela za biologiju vrijedno rade i hrabro podnose vremenske uvjete na terenskoj nastavi u Puli i Rovinju (15.-19.05.2023.). Tema su alge i beskralježnjaci litoralnih stepenica u okviru nastave iz predmeta Terenska nastava 2 – botanika i Terenska nastava 2 – zoologija.