Terenska nastava II u Kopačkom ritu (08.05.2023.)

149

Studenti 2. godine Prijediplomskog sveučilišnog studija Biologija su 8. svibnja 2023. godine istraživali živi svijet u Parku prirode Kopački rit u sklopu predmeta Terenska nastava II – botanika i Terenska nastava II – zoologija.

Hvala Kopačkom ritu na gostoprimstvu.