Terenska nastava 2. godine Prijediplomskog sveučilišnog studija Biologija (12.05.2023.)

65

Studenti 2. godine Prijediplomskog sveučilišnog studija Biologija su 12. svibnja 2023. godine istraživali Arboretum Lisičine, ribnjake u Donjem Miholjcu i Jankovac (PP Papuk) u sklopu predmeta Terenska nastava II – botanika i Terenska nastava II – zoologija.

Hvala svima na gostoprimstvu! 😊