Terenska nastava 2 – botanika i Terenska nastava 2 – zoologija u Puli i Rovinju (29.05.2024.)

82

Nastavnici i studenti 2. godine prijediplomskog sveučilišnog studija Biologija Odjela za biologiju trenutno borave u Puli i Rovinju u sklopu terenske nastave iz kolegija Terenska nastava 2 – botanika i Terenska nastava 2 – zoologija. Petodnevna terenska nastava obuhvaća uzorkovanje i proučavanje alga i beskralježnjaka litoralnih stepenica i uključuje prikupljanje materijala uz obalu i dredžanjem te praktikumsku nastavu u Centru za istraživanje mora u Rovinju. Nastavu provode naši zoolozi doc. dr. sc. Barbara Vlaičević, doc. dr. sc. Mislav Kovačić i stručna savjetnica Ivana Turković Čakalić te botaničari izv. prof. dr. sc. Filip Stević, stručna savjetnica Vanda Zahirović i izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić.