Sudjelovanje na „XVI International Rotifer symposium”

307

Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić sudjelovala je na „XVI International Rotifer symposium” koji se održao od 5. do 9. rujna 2022. u Zagrebu. Na najvećem svjetskom kongresu „rotiferologa“ održano je usmeno predavanje na temu „World of rotifers on blockchain“ o načinima uporabe novih tehnologija u biološkim istraživanjima.