Sudjelovanje na Trećem kongresu biologa Srbije (Zlatibor, 21.-25. rujna 2022.)

229

Na poziv Srpskog biološkog društva doc.dr.sc. Anita Galir Balkić i izv.prof.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer sudjelovale su na Trećem kongresu biologa Srbije održanom na Zlatiboru od 21. do 25. rujna 2022. godine.

Predavanjem pod nazivom „Istraživanja zooplanktona u svrhu boljeg razumijevanja i učinkovitije zaštite slatkovodnih ekosustava“ docentica Galir Balkić je predstavila dosadašnje rezultate istraživanja, s naglaskom na ulogu i važnost praćenja ove skupine organizama.

Izvanredna profesorica Žuna Pfeiffer predavanjem pod nazivom „Dugotrajna istraživanja mikrofita u podunavskom poplavnom području Kopačkog Rita (Republika Hrvatska)“  približila je sudionicima kongresa dosadašnje spoznaje o raznolikosti i dinamici razvoja fitoplanktona i obraštaja u dinamičnom poplavnom području, s osvrtom na aktualne projekte u koje su uključeni članovi istraživačkog tima.