Sudjelovanje na simpoziju “Kopački rit – jučer, danas, sutra”

144

Na 11. Simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem „Kopački rit – jučer, danas, sutra“ koji je održan 29. i 30. rujna u Osijeku, doc. dr. sc. Alma Mikuška i izv. prof. dr. sc. Mirna Velki prezentirale su istraživanje sa svojom doktorandicom Dorom Bjedov, mag. biol., i studenticom Lucijom Sarom Kovačić, na temu usporedba biomarkera oksidativnog stresa kod gnijezdeće populacije bijelih roda u blizini odlagališta otpada i poljoprivrednih površina. Dodatno, doc. dr. sc. Alma Mikuška prezentirala je sa studenticom Martinom Kordić rezultate o promjeni ornitonofaune Kopačkog rita u posljednjih 150 godina.