Ružičkini dani “Danas znanost – sutra industrija” (21.-23.09.2022., Vukovar)

138

Na 19. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Ružičkini dani “Danas znanost – sutra industrija” održanom u Vukovaru 21.-23. rujna 2022. godine rezultate svog istraživanja „Utjecaj niske temperature na antioksidacijsku aktivnost koprive“ predstavila je diplomantica Odjela za biologiju Sarah Butigan koje je provela u sklopu istoimenog projekta financiranog sredstvima Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku pod mentorstvom doc. dr. sc. Selme Mlinarić.