Prvo Sveučilišno adventiranje (14.12.2022.)

181

Studentski zbor Odjela za biologiju je 14.12.2022. sudjelovao u Prvom Sveučilišnom adventiranju koje je organizirao Studentski zbor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Svoj fakultet Studentski zbor Odjela predstavio je s raznim radionicama te s dvije izložbe slika studenata Laure Lončar i Mateja Seletkovića.