Provođenje projekta “Unaprijeđenje postojećih i uspostava novih kapaciteta za smještaj i brigu o jedinkama životinja”

99

Jedan od zadataka projekta koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda pod nazivom „Unaprjeđenje postojećih i uspostava novih kapaciteta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu Unikom d.o.o. – Radna jedinica Zoološki vrt je i podizanje svijesti o važnosti očuvanja i zaštite različitih životinjskih vrsta, važnosti zaštite njihovih staništa, stjecanje osnovnih znanja o biologiji i ekologiji životinja, upoznavanje prirodnog ponašanja divljih životinja, a sve u svrhu očuvanja bioraznolikosti. Kroz projekt ostvarena je suradnja između tvrtke Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo i Odjela za biologiju, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Krajem rujna i početkom listopada 2022. godine, održana su edukativna predavanja učenicima prvih i trećih razreda Prirodoslovne gimnazije te prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda Veterinarskog smjera Poljoprivredne i veterinarske škole u Osijeku.  Predavanja je odslušalo ukupno 174 učenika. U ovoj fazi projekta predstavljeni su i edukativni priručnici pod nazivom „Prepoznavanje vrsta ili skupina divljih strogo zaštićenih životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu Zoološkog vrta u Osijeku“ i „Rukovanje i ponašanje prema divljim strogo zaštićenim životinjama koje su pronađene iscrpljene, ozlijeđene, bolesne, ranjene ili otrovane do dolaska u oporavilište“, autora mr. sc. Ivana Vrućina i doc.dr.sc Goran Vignjević.

Cilj nam je kroz različite oblike edukacije potaknuti javnost da svojim aktivnostima, telefonskim pozivom, pružanjem prve pomoći ili transportom životinje do oporavilišta ili veterinara, pridonese očuvanju divljih strogo zaštićenih vrsta na području Republike Hrvatske.