Projekt [LeDNA] Global lake sampling i obilježeni Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode (22.05.2024.)

68

U sklopu projekta [LeDNA] Global lake sampling, a u svrhu istraživanja biološke raznolikosti vodenih ekosustava, izv. prof. dr. sc. Filip Stević,  izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić i izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer proveli su uzorkovanje okolišne DNA i fitoplanktona u poplavnim jezerima Kopačkog rita. Uzorkovanja su istog dana, 22. svibnja 2024. godine proveli i istraživači diljem svijeta i to u jezerima odabranim na temelju karakteristika okoliša i kopnenih bioma smještenim na nadmorskim visinama nižim od 1500 m.

Time je ujedno obilježen Međunarodni dan biološke raznolikosti kao i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima European Research Council (ERC).