Projekt ALUMNI MENTOR u Centru za istraživanje mora na Institutu Ruđer Bošković u Rovinju

83

U sklopu projekta Alumni mentor studentica treće godine prijediplomskog sveučilišnog studija Biologija Odjela za biologiju, Lana Kozmar, odradila je stručnu praksu u Centru za istraživanje mora na Institutu Ruđer Bošković u Rovinju pod mentorstvom Ene Pritišanac, mag.biol.. Praksa u trajanju od 30 sati provedena je tijekom svibnja 2023. u sklopu koje se studentica upoznala s metodama rada u laboratoriju i aparaturom. Svakakodnevni rad uključivao je sudjelovanje u setu eksperimenata u kojima se pratio utjecaj vodene frakcije sirove nafte na fiziologiju mikroalge Nannochloropsis gaditana. Tijekom prakse susrela se s uzgajanjem inokuluma, pripremom reaktora za eksperiment, uzimanjem uzoraka te određivanjem i ekstrakcijom nutrijenata nakon tretiranja toksikantom.