Projekt ALUMNI MENTOR u Centru za istraživanje mora na Institutu Ruđer Bošković u Rovinju vol.3.

47

U razdoblju od 1. do 17. kolovoza 2023. studentica 3. godine prijediplomskog studija biologije Matea Dent boravila je na stručnoj praksi u sklopu projekta Alumni mentor u Laboratoriju za morsku ekotoksikologiju i bioremedijaciju (Centar za istraživanje mora, Instituta Ruđer Bošković u Rovinju) pod budnim okom mentorice Ene Pritišanac, mag. biol. Tijekom prakse studentica je svladala pripremu uzoraka za analize, ali i samu analizu na ranije uzgojenoj mikroalgi Nannochloropsis gaditana iz eksperimenta sa frakcijama sirove nafte. Naučila je analizirati i odrediti ukupne lipide, nutrijente te pigmente i proteine. Također, odrađen je i teorijski dio o plinskoj kromatografiji, način pripreme uzoraka te proces rada na plinskom kromatografu (GC-MS).