Projekt ALUMNI MENTOR u Centru za istraživanje mora na Institutu Ruđer Bošković u Rovinju vol.2.

160

U sklopu projekta Alumni mentor studentica treće godine prijediplomskog sveučilišnog studija Biologija Odjela za biologiju, Veronika Beneš je obavila stručnu praksu u Centru za istraživanje mora na Institutu Ruđer Bošković u Rovinju, pod mentorstvom Ene Pritišanac, mag. biol.. Tijekom četverotjedne prakse, studentica je imala priliku upoznati se s radom laboratorija i različitim metodama. Sudjelovala je u nizu analiza provedenih na prethodno uzgojenoj mikroalgi Nannochloropsis gaditana u različitim koncentracijama vodene frakcije nafte. Iste su uključivale određivanje koncentracije pigmenata i proteina, analizu nutrijenata i ukupnih lipida u uzorcima. Također, studentica je stekla iskustvo u umjeravanju različitih metoda i uređaja te procesu pripreme uzoraka za analizu.