Pristupi vrednovanja  za aktivno kognitivno i metakognitivno uključivanje  studenata u nastavni proces (16.02.2023.)

217

Izv.prof.dr.sc. Irena Labak održala je radionicu pod nazivom Pristupi vrednovanja  za aktivno kognitivno i metakognitivno uključivanje  studenata u nastavni proces za nastavnike i asistente Odjela za biologiju 16.02.2023. godine.

Cilj radionice bio je ovladati umijećem kognitivno i metakognitivno aktivnog uključivanja  studenata u nastavni proces. Postignuti ishodi uključivali su: planiranje aktivnosti poučavanja koje uključuju pristupe vrednovanja za učenje i kao učenje; predviđanje načina praćenja i procjenjivanja aktivnog angažmana studenata koji vode do ostvarivanja ishoda  i postignuća na zadanoj taksonomskoj razini te preispitivanje vlastite prakse vrednovanja naučenog.