Predavanje i radionica za učenike Osnovne škole „Antun Mihanović“ (06.06.2023)

106

Danas je gotovo nemoguće živjeti,  a niti zamisliti život bez plastike. Možete li vi danas zamisliti život bez plastike? Dana 6. lipnja 2023. Martina Varga i Tihana Miloloža održale su predavanje i radionicu za učenike Osnovne škole „Antun Mihanović“ u Slavonskom Brodu. Cilj predavanja i radionice bio je učenicima sa znanstvene strane približiti globalni problem proizvodnje, zbrinjavanja i prenamjene plastike.  U predavanju “Plastika fantastika” bilo je riječi o razvoju i povijesti plastike i plastifikaciji našeg planeta te na koji način plastika i bisfenoli dospijevaju u okoliš, kako utječu na njega, živa bića i na ljude. Zatim je došao red i na radionicu “Plastika zatvara puni krug” u sklopu koje su učenici ispitali na koji način plastika, koja je završila u okolišu, zatvara ciklus i kroz hranu dospijeva nazad do čovjeka. Kroz igru učenici su naučili nove pojmove kao što su procesi bioakumulacije i biomagnifikacije mikroplastike te kako plastika putuje kroz hranidbeni lanac i hranidbenu mrežu nekog ekosustava i na kraju završava na našim tanjurima. Učenici su također skuhali sami svoju bioplastiku i izračunali koliko čestica mikroplastike završi u svakom pojedinom članu hranidbenog lanca. Suradnja Odjela i škole realizirana je na projektnoj aktivnosti „Nije moje smeće, ali je moj planet“ Erasmus+ projekta „Pokreni se za svijet koji ostaje.“