Potpisan sporazum o suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (07.02.2024.)

71

Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu potpisali su 7. veljače 2024. godine sporazum o znanstveno-stručnoj suradnji. Veterinarski fakultet je jedan od najstarijih fakulteta u Republici Hrvatskoj i svojom dugogodišnjom tradicijom značajno pridonosi znanstvenom i stručnom radu u području biomedicine i zdravstva, polju veterinarske medicine te ostalim srodnim područjima. Na Odjelu za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti fakulteta djeluju Zavodi čije je područje djelovanja usko povezano s biologijom (npr. Zavod za veterinarsku biologiju, Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela, Zavod za kemiju i biokemiju), a što otvara vrata razmijenjeni iskustava i ideja o novim istraživanjima. Potpisanim sporazumom uspostavlja se suradnja u nastavnim, znanstvenim i stručnim aktivnostima, posebice u zajedničkoj prijavi projekata, razmjeni kurikula, zajedničkoj organizaciji različitih događanja, mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja i dr., a sve u cilju postizanja izvrsnosti u znanstvenom i stručnom djelovanju te edukaciji.