Panel diskusija iz urbanog šumarstva (29.9.2022.)

150

Dana 29. rujna 2022. godine izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin sudjelovala je na panel diskusiji s međunarodnim predznakom iz urbanog šumarstva. Ovom događaju nazočila je i naša studentica Kristina Boljevac. Panel diskusija održana je u organizaciji grada Osijeka s ciljem razmjene iskustava i primjera dobre prakse u održavanju stabala u urbanim sredinama.