Odjel za biologiju suorganizator međunarodne konferencije o zaštiti žličarki (3.-7.10.2022., Zadar)

120

Od 3. do 7.10. 2022. godine u Zadru je održana konferencija „X International Workshop Eurasian Spoonbill International Expert Group (ESIEG) – Strengthten spoonbill network towards Eastern Mediterranean countries“. ESIEG je međunarodna ekspertna grupa koja prati gnijezdeće i migratorne populacije i izrađuje Akcijski plan zaštite žličaki (Platalea leucorodia) na području Euroazije, te provodi istraživanja u okviru međuvladinog sporazuma o očuvanju afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica i njihovih staništa diljem Afrike, Europe, Bliskog istoka, središnje Azije, Grenlanda i kanadskog arhipelaga (AEWA). Konferencije su se do sada održavale u Francuskoj, Španjolskoj, Nizozemskoj, Mađarskoj, Senegalu, Tunisu, a ove godine čast organizacije je pripala Hrvatskoj.

Odjel za biologiju je suorganizator konferencije uz Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i istraživački institut Tour du Valat iz Francuske.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici 15 zemalja (Italija, Mađarska, Crna Gora, Grčka, Bugarska, Francuska, Nizozemska, Belgija, Danska, Engleska, Tunis, Senegal, Mauritanija, Alžir i Egipt, te je predstavljeno ukupno 28 kongresnih priopćenja.

Također, kao dio radnog plana ekspertne grupe napravljena je i dopuna Akcijskog plana za zaštitu euroazijskih žličarki (AEWA International Single Species Action Plan for the Conservation of the Eurasian Spoonbill)

Članica organizacijskog i znanstvenog odbora konferencije je doc.dr.sc Alma Mikuška, koja je kao član ESIEG radne skupine prezentirala dva priopćenja „NATURA 2000 status does not guarantee the protection of Croatian Spoonbill breeding population“ i „Population genetics of the Western Palearctic Eurasian spoonbill“.

U radu konferencije je sudjelovala i alumna Odjela za biologiju, doktorand Dora Bjedov mag.biol., kao koautor priopćenja, dok je Logo ESIEG konferencije osmislila i izradila studentica Odjela za biologiju Laura Lončar.