Međužupanijski stručni skup Znanstvena postignuća u biologiji (02.04.2024.)

104

Već tradicionalno na Odjelu za biologiju 2. travnja 2024. održan je međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike Biologije naziva Znanstvena postignuća u biologiji. Nataša Bušić, mag. educ. biol. et chem. održala je predavanje Tehnike molekularne biologije u službi boljeg poznavanja komaraca (Insecta, Diptera, Culicidae). Izv.prof.dr.sc. Lidija Kalinić održala je predavanje Molekularno određivanje spola kod ptica. Učinci starenja i bolesti na percepciju okusa naslov je predavanja koje je održala doc. dr. sc. Senka Blažetić. Doc. dr. sc. Ana Vuković Popović održala je predavanje Tumori-mračna strana proliferacije stanica, a izv. prof. dr. sc. Selma Mlinarić održala je predavanje Mikrozelenje: superhrana budućnosti. Na skupu su izlagali i studenti prve godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Irena Labak. Tako je Fabijan Brkić održao predavanje Moć anksioznosti, a studentice  Ana Pirić i Magdalena Ćurčić  održale su predavanje naziva Razredno okružje.