Međunarodni znanstveno-stručni skup „Hranom do zdravlja“ (14.-15.09.2023.)

115

Dana 14. i 15. rujna 2023. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti održan je 14. međunarodni znanstveno-stručni skup „Hranom do zdravlja“ u organizaciji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Jedan od suorganizatora bio je i Odjel za biologiju, a na Skupu je sudjelovalo i troje naših studenata s nekoliko posterskih priopćenja. Studentica 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Biologija; smjer: znanstveni, Anja Melnjak, sudjelovala je s temom „Low temperature affects antioxidant activity of microgreens“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Selme Mlinarić; studentica 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Biologija; smjer:  znanstveni, Andrea Ermenić (u suradnji sa studenticom 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Biologija; smjer: znanstveni, Lucijom Sarom Kovačić) s temom „Influence of lead on chia oxidative stress levels (Salvia hispanica L.)“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Lidije Begović, i student 3. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Biologija, Fabijan Brkić, s temom „Plant taxa and their application in the settlement of Feričanci“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ljiljane Krstin te s temom „Determination of amygdalin in deep eutectic solvents extracts of Prunus laurocerasus“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Maje Molnar.