Javne tribine u Osijeku i Rijeci u okviru projekta Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj“ (KK.05.1.1.02.0008).(14.02.2023. i 16.02.2023.)

167

Proteklog tjedna održane su prve dvije od četiri tribine u okviru  EU projekta „Prilagodba mjera kontrole populacije komaraca klimatskim promjenama u Hrvatskoj“ (KK.05.1.1.02.0008). Prva je održana 14.02. u gradu Osijeku, a druga dva dana kasnije 16.02. u Rijeci.

Cilj je projekta stvoriti sustav predviđanja potrebe i načina kontrole i regulacije brojnosti populacija komaraca na cijelom teritoriju RH u kontekstu promjena u okolišu kao posljedica klimatskih promjena. Projekt provode Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu. Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (OP: Konkurentnost i kohezija) ukupne vrijednosti 468.431,42 € (3.529.396,52 kuna).

Problem komaraca  u Hrvatskoj sve je više prisutan. Naime, klimatske promjene doprinose širenju pojedinih vrsta komaraca kojih prije na našem području nije bilo. Klimatske promjene glavni su pokretač širenja invazivnih vrsta komaraca i promjene dinamika populacija autohtonih komaraca. Primjena najnovijih metoda predviđanja brojnosti populacija komaraca omogućuje optimizaciju provođenja mjera suzbijanja, uz smanjenje napora i financijskih sredstava. Istraživanje u okviru ovog projekta, ali i druga istraživanja utjecaja klimatskih promjena na dinamiku populacija komaraca nužna su kako bi se što točnije i detaljnije razumjelo koje promjene u populacijama komaraca je moguće očekivati. Iz boljeg razumijevanja proizlaze učinkovitije strategije prilagodbe procesa kontrole populacija komaraca klimatskim promjenama u budućnosti. Ovakav pristup olakšat će i donošenje odluka s ciljem smanjenja negativnog utjecaja na ekološke sustave i usluge, gospodarstvo, društvo te zdravlje i dobrostanje ljudi. Drugim riječima, bit će moguća održiva kontrola populacije komaraca uz najviše moguće smanjenje rizika od zaraznih bolesti koje komarci prenose.

U okviru projekta proveden je niz istraživanja populacija komaraca, razvijeni su prijedlozi mjera za kontrolu njihove populacije, a izrađen je i matematički model, odnosno interaktivna karta Hrvatske s mjerama suzbijanja komaraca. Napravljen je sustav temeljen na umjetnoj inteligenciji koji predviđa, kako dinamiku populacija, tako i u kojem trenutku je optimalno tretirati populaciju komaraca da ona padne ispod razine koja bi osiguravala njihovu snošljivost. Dakle, komaraca će uvijek biti, samo je razlika hoće li nas ubosti pet, šest ili deset u jednom satu ili će ta količina uboda pasti na jedan u danu. Model koji je napravljen u okviru projekta primjenjiv je u cijeloj Hrvatskoj i šire, a za njegovu primjenu interes već su iskazale brojne jedinice lokalne samouprave.