INFO DAN ERASMUS MOBILNOST (09.03.2023.)

101

Dana 09.03.2023. održano je informiranje studenata Odjela za biologiju o mogućnostima mobilnosti u okviru Erasmus + programa. Informiranje je održano u suradnji s Erasmus studentskom mrežom Osijek čiji članovi su studentima predstavili različite vrste mobilnosti: studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost, postupak i tijek prijave  na trenutno objavljeni natječaj Erasmus + mobilnosti studenata za zimski semestar u akademskoj godini 2023./2024.