Hrvatski biološki kongres (12.-16.10.2022., Pula)

268

U Puli je od 12. do 16. listopada 2022. godine održan 14. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Na kongresu je sudjelovalo više od 300 sudionika koji su predstavili rezultate svojih istraživanja kroz usmena i posterska priopćenja u okviru osam tematskih sekcija. Teme su obuhvaćale područja genetike, stanične i molekularne biologije, evolucije, sistematike, filogenije i biogeografije, mikrobiologije, biologije mora, biologije kopna i kopnenih voda, toksikologije i ekotoksikologije, konzervacijske biologije, zaštite prirode i okoliša, komparativne fiziologije, imunobiologije i biologije čovjeka te biomedicine. Posebno je dojmljiv bio veliki broj bivših i sadašnjih studenata te nastavnika Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.