Erasmus+ program stručne suradnice Viktorije Ergović i asistentice Nikoline Bek

126

Stručna suradnica Viktorija Ergović, mag. biol. i asistentica Nikolina Bek, mag. prot. nat. et amb.  sa Zavoda za ekologiju voda boravile su od 5. do 18. prosinca 2022. godine na Univerzitetu u Nišu, Prirodoslovno-matematički fakultet (Srbija) u sklopu Erasmus+ programa u svrhu stručnog usavršavanja. Cilj usavršavanja bio je statistički obraditi podatke vezane uz zajednice makrozoobentosa, fitobentosa i fitoplanktona, upoznati se s aktualnim istraživanjima te učvrstiti suradnju s Univerzitetom u Nišu. Novostečena znanja i sposobnosti doprinijeli su njihovim doktorskim, kao i trenutnim hidrobiološkim istraživanjima.

Također su se tijekom studenog/prosinca 2022. stručno usavršavale u Beogradu. Viktorija Ergović boravila je na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Usavršavanje je obuhvatilo determinaciju vodenih beskralježnjaka, s naglaskom na ličinke Plecoptera i Trichoptera uz mentorstvo suradnika iz već spomenutog Instituta i Agencije za zaštitu životne sredine Ministarstva Republike Srbije. Također, upoznala se s metodama izolacije DNA iz vodenih beskralježnjaka, s naglaskom na puževe roda Graziana (Hydrobiidae, Mollusca) s područja parkova prirode Papuk i Medvednica koji su prikupljeni u svrhu izrade doktorske disertacije. Nastavno na ovu suradnju, u razdoblju od 28. do 29. travnja 2023. godine, na Odjelu za biologiju boravila je dr. Maja Raković, viši naučni saradnik s Odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda spomenutog Instituta.

Nikolina Bek boravila je na Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti “Jevremovac” Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Uz usavršavanje različitih mikroskopskih analiza korištenih u algologiji, asistentica je svladala i metode istraživanja oospora i girogonita Charophyta u sedimentu, aerofitskih alga i lampenflore te upoznala metodičke vještine rada u sklopu vježbi iz kolegija Algologija. Prilikom boravka je također sudjelovala na Naučnostručnom skupu o biodiverzitetu i drugim vrednostima rezervata Zasavica “ZASAVICA 2022.”.

Stručna suradnica Viktorija Ergović, mag. biol. i asistentica Nikolina Bek, mag. prot. nat. et amb. održale su predavanje Erasmus iskustvo dvije doktorandice – Metode u ekologiji voda 17. srpnja 2023. u 17.00 h u kojem su ukratko predstavile svoj boravak u Srbiji.