Edukacija o sustavu Turnitin (15.02.2023)

157

Danas, 15.02.2023. godine održana je edukacija o sustavu Turnitin za provjeru autentičnosti radova za nastavnike, stručne suradnike i asistente Odjela za biologiju. Bili su pozvani svi koji su željeli naučiti raditi u sustavu Turnitin, ali i oni koji su željeli unaprijediti svoja znanja. Edukaciju je održao Davor Šego, mag. ing. agr. sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.