Dodjela Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023. (25.05.2023.)

28

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 25. svibnja 2023. godine održana je dodjela Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023. Čestitamo dobitnicima s Odjela za biologiju:

  1. Tea Gutić, studentica 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički za seminarski rad „Uporaba konceptualne mape u samoregulaciji učenja“ izrađen u sklopu kolegija Didaktika 2 pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Irene Labak.
  2. Gabrijel Mirković i Ivana Skuzin, studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer znanstveni za seminarski rad „Primjena molekularnih metoda u medicinskoj dijagnostici“ izrađen u sklopu kolegija Biokemija 3 pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Rosemary Vuković i doc.dr.sc. Senke Blažetić