Boravak asistentice u Nacionalnom laboratoriju za virologiju, Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska (29.01.2024.-02.02.2024.)

49

Asistentica Odjela za biologiju, Nataša Bušić, mag. educ. biol. et chem. tjedan dana (29.1.-2.2.2024.) boravila je u Nacionalnom laboratoriju za virologiju, Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska. Cilj posjeta bio je usavršavanje laboratorijskih molekularno-bioloških tehnika za detekciju virusa u komarcima.