Asistentice Odjela za biologiju na znanstvenom skupu „5. Dan mladih istraživača“ (14.11.2023.)

67

Na znanstvenom skupu „5. Dan mladih istraživača“  koji se održao 14. studenog 2023. na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sudjelovale su asistentice Odjela za biologiju – Nataša Bušić, mag. educ. biol. et chem. i Nikolina Bek, mag. prot. nat. et amb.. Održale su predavanja „Detekcija flavivirusa i Chikungunya virusa u komarcima“ i „Što se nalazi u sedimentu Sakadaškog jezera (Park prirode Kopački rit)?“ u kojima su ukratko predstavile dio rezultata svojih doktorskih disertacija i projekata na kojima sudjeluju. Izlagači su bili odabrani mladi istraživači, diplomanti, doktorandi i poslijedoktorandi sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a sudionik je mogao biti svatko tko je zainteresiran za predavanja mladih istraživača.